תקנון הדרכה

תקנון

תקנון רישום והשתתפות בקורסי יזמות
 
רישום והסדרת תשלום לסדנא/קורס מהווה אישור והסכמה על האמור בתקנון
 
1. נהלי הרשמה וביטול השתתפות:
א.      ההרשמה לקורסים הינה אישית לכל תלמיד ואינה ניתנת להעברה ללא אישור מראש.
ב.      תלמיד המבטל את רישומו לקורס עד 7 ימים טרם תחילת הלימודים זכאי להחזר כספי מלא ללא דמי ביטול.
ג.        תלמיד המבטל את רישומו לקורס החל מיומיים טרם תחילת הלימודים בקורס ועד יום לפני תחילת הקורס זכאי להחזר כספי בניכוי 20% ₪ מדמי רישום.
ד.      במידה וחל שינוי במועדי הקורס עקב החלטה של מט"י, יינתן החזר כספי למשתתף ע"פ בקשה.
ה.      כל הודעה של ביטול קורס תעשה בכתב בלבד, למייל של רכזת הקורס. מועד הביטול הינו מועד קבלת ההודעה על ידי מט"י.
ו.      מובהר כי בכל מקרה לא יינתן פיצוי ו/או החזר כספי (מלא, יחסי או חלקי) על התשלום לקורס, וזאת גם במקרים בהם התלמיד לא השתתף בקורס ו/או לא השתתף בכל השיעורים, מכל סיבה שהיא. אי נוכחות במפגשים אינה מהווה עילה לבקשה להחזר כספי, מלא או חלקי.
ז.        המועד להתיישנות דרישה למפגשים חלופיים ו/או להחזר כספי של תלמיד ממט"י תהיה 6 חודשים מיום פתיחת הקורס. לאחר מועד זה, לא יהיה כל החזר כספי לתלמיד, מכל סיבה.
 
2. תכני הקורס:
א.       מט"י מתחייב לשבץ בכל ההכשרות מרצים בעלי ידע וכישורים מתאימים.
ב.      במידת הצורך למט"י הזכות לשנות את סדר ההרצאות וכן להחליף מרצה מכל סיבה שהיא מבלי להודיע על כך לתלמידים.
ג.        יתכנו שינויים או ביטולים שנובעים מסיבות שלא בשליטת מט"י כגון מחלה של מרצה, רישום חסר, תקלה טכנית בכיתת הלימודים או אירוע חיצוני אחר. במצב כאמור מט"י ידאג להשלמת המפגש במועד אחר שיקבע על ידי מט"י.
ד.      מט"י יוכל לשנות ו/או לבטל קורסים, תכנים ומועדי מפגשים ומועדי הקורס, בהתאם לשיקול דעתו.              מט"י עושה את מירב המאמצים על-מנת להעניק קורס איכותי ומקצועי, ומשקיעים בכך משאבים רבים. עם זאת, ייתכנו מקרים של ביטול/דחיית קורס, שינוי תכנים ומעדי מפגשים. אנו מיידעים את הקבוצה ברגע שאפשר. מניסיוננו – דברים כאלו נובעים מגורמים חיצוניים: מזג אוויר, תקלות טכניות, אירועים בלתי צפויים.
 
3. היעדרות, הגבלת אחריות ושונות:
א.      תלמיד אשר יחסיר מפגש בקורס יוכל להשלים מפגש זה בתאום מראש בקורס אחר. ניתן להשלים עד שלושה מפגשים לכל היותר, למעט מסיבות של שירות מילואים או אשפוז בבי"ח, בהם מט"י יוכל להתיר השלמה של יותר מ-3 מפגשים. מט"י מאפשר השלמת שיעורים אם כי הדבר תלוי בזמינות המפגש שהוחסר. ישנן תכניות ייחודיות בהן אין אפשרו כזו, ניתן לבדוק עם רכז/ת הקורס.
ב.      מט"י  אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם או בפיצויים בגין נזקים רפואיים. על התלמיד חלה האחריות להיות חבר בקופת חולים ולכיסוי רפואי.
ג.        מט"י אינו אחראי על חפצי התלמיד ועל התלמיד האחריות הבלעדית לשמור על חפציו. תקף על פעילויות מט"י המתנהלות הן בכיתת ההדרכה במשרדנו בתלפיות, ובמקומות חיצוניים.
ד.      כל תלמיד מתחייב לנהוג בדרך ארץ כלפי המרצים וכלפי שאר התלמידים. כמו כן מתחייב התלמיד לשמור על סדר וניקיון.
 
ייעוץ אישי הניתן ע"י מרצים:
במסגרת הקורס תיחשפו למרצים ויועצים העובדים כפרילנסרים. במידה ונוצרת תקשורת ישירה ביניהם, מט"י אינו לוקח אחריות על שירות שאינו חלק מסל השירותים הניתנים בקורס.
 
הסרטת/הקלטת מפגשים:
הקלטת המפגשים תתאפשר לאחר אישורנו ואישור המרצה. חל איסור על הסרטת המפגשים.
 
*תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועד לנשים וגברים כאחד.

צרו איתנו קשר
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
הקורסים וההדרכות שלנו
רוצים ללמוד, להקים עסק או לקבל הלוואה מיוחדת?
אל תסתבכו! בחרו את אחת מהאופציות ואחד היועצים שלנו יחזור אליכם.
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
השותפים שלנו לדרך
מט"י ירושלים
מט"י - המרכז לטיפוח יזמות בירושלים (ע"ר) מעניק ייעוץ וליווי עסקי, מסייע בגיוס מימון לעסק ומקיים קורסים והדרכות ליזמים ולבעלי עסקים. במט"י תקבלו מענה מקצועי ומנוסה לכל ההיבטים של העסק משלב ההקמה ועד לניהול השוטף.