חשבון מוגבל - כאשר הבנק מחזיר לך צ'ק
המאמר מאת גולן טובי - מנכ"ל מט"י ירושלים
כאשר הבנק מכריז על בעל חשבון בבנק כעל "חשבון מוגבל" -  מתחילה תקופה מאוד בלתי נעימה של קשיים בניהול הכספי השוטף. לקשיים אלה נוספת גם השלכה חמורה על יכולתו של בעל החשבון המוגבל לזכות בהווה ואף בעתיד באשראי בנקאי.

כיצד פועלת המערכת כאשר הצ'קים החוזרים אינם תקלה חד פעמית אלא התנהגות סדרתית?

מערכת "מושכי צ'קים ללא כיסוי" מופעלת על ידי הבנקים ובנק ישראל על פי הוראות חוק צ'קים ללא כיסוי, התקנות והכללים שהותקנו על פיו. זוהי מערכת התראה והרתעה שכוונתה לצמצם את נגע משיכת צ'קים ללא כיסוי.

צ'ק שסורב הוא צ'ק שלא נפרע מכיוון שבחשבון לא היה כיסוי מספיק והבנק לא היה חייב לפרעו מכוח הסכם עם המושך. לענין זה, אין זה משנה אם היתה סיבה נוספת לסירוב או אם ניתנה על ידי הלקוח הוראת ביטול לצ'ק.

מחשבי הבנק סופרים לכל חשבון את מספר הצ'קים שסורבו. כאשר מניין הצ'קים שסורבו על ידי הבנק יגיע לחמישה צ'קים ישלח הבנק התראה לכל אחד מבעלי החשבון, מיופי הכוח או מורשי החתימה. אי קבלת מכתב ההתראה אינה פוגמת בתהליך כולו.

במידה ומניין צ'קים זה יגיע לעשרה צ'קים, בתוך תקופה של פחות משנה, יוגבל החשבון לשנה אחת כאשר להגבלה זו 2 השלכות מרכזיות:

1. חל איסור על משיכת צ'קים על החשבון והבנק לא יכבד צ'קים שנמשכו בתקופת ההגבלה על החשבון (כולל צ'קים שנחתמו על ידי מיופי כוח).

2. לבעלי החשבון אסור לפתוח חשבון בנק אחר ואף לא להצטרף כמיופי כוח בחשבונות אחרים קיימים.

במידה ועברו פחות מ-15 ימים בין הצ'ק הראשון שהבנק סירב לכבד לבין הצ'ק העשירי שהבנק סירב לכבד, החשבון לא יוגבל על מנת להגן על לקוחות שאירוע זה של החזרת צ'יקים בחשבונם  היה חד פעמי ויוצא דופן.

הגבלה חמורה

במידה וחשבון בנק נוסף של הלקוח יוגבל עוד בתקופת היותו מוגבל בחשבון או בבנק אחר או בתוך שלוש שנים מיום סיום ההגבלה (באותו חשבון בנק או בחשבון אחר), יודיע בנק ישראל על הגבלה חמורה לשנתיים בכל חשבונותיו של הלקוח בכל הבנקים.

בעוד שבהגבלה רגילה יכול הלקוח להמשיך ולפעול בחשבונות אחרים שלא הוגבלו, הרי שבהגבלה חמורה אסור ללקוח למשוך צ'קים מחשבונותיו ופעולה זו מהווה גם עבירה פלילית. השותפים לחשבון של לקוח מוגבל חמור ובעלי החשבון שבו הוא מיופה כוח יוגבלו רק במשיכת צ'קים מהחשבון אך הם יהיו רשאים לפתוח חשבון בנק אחר.

ואולי הם טועים?

מי שסבור כי חשבונו בבנק הוגבל שלא כדין יברר תחילה בסניף הבנק שבו מתנהל החשבון ובמידה ומדובר בטעות של הבנק, רשאי הבנק לתקן טעות זאת. כמו כן, רשאי הלקוח לפנות לבית משפט השלום באיזור מגוריו ולהגיש כתב ערעור על טופס המיועד לכך בהליך מיוחד כאשר תוכנה של הבקשה תהיה להסיר ממניין הצ'קים שסורבו צ'קים מסויימים במידה וישנם סיבות מוצדקות לכך. יש לציין כי לבית המשפט אין סמכות לבטל הגבלה אלא רק להוציא מן המניין צ'קים שלדעתו שגה הבנק כשסירב לכבד אותם. במידה ומניין הצ'קים שסורבו הופחת בדרך זו לפחות מעשרה, ההגבלה תתבטל.

בנק ישראל רשאי לפרסם (ובפועל מפרסם) את מספרי החשבונות המוגבלים תוך ציון שם הבנק בו מתנהל החשבון ותאריך סיום ההגבלה וכן, רשאי בנק ישראל לפרסם את שמות הלקוחות המוגבלים החמורים תוך ציון פרטי הזיהוי של הלקוח לאחר שישים ימים מיום משלוח ההודעה על ההגבלה החמורה (במידה ולא הוגשה בקשת ערעור או שבקשת הערעור נדחתה)

ההשלכה הישירה של הגבלת חשבון הינה האיסור למשוך עליו צ'קים והאיסור על בעליו לפתוח חשבונות אחרים או להתמנות כמיופי כוח. עם זאת, עלולות לנבוע מן ההגבלה גם תוצאות נוספות כגון: ביטול כרטיסי אשראי שהבנק הנפיק ללקוח המוגבל, סירוב להעניק אשראי (הלוואות, משכנתאות) ללקוחות מוגבלים ועוד.

קיימות עוד מספר קבוצות קטנות של אזרחים שהחוק מאפשר להטיל גם עליהם את הסנקציה של הגבלה חמורה והם: בעלי תיקים בהוצאה לפועל, פושטי רגל ומסרבי/ות גט.

על מנת להימנע ככל האפשר מהחזרות צ'קים ללא כיסוי מצד הבנקים, מט"י ירושלים מעניק מספר עצות חשובות לבעלי העסקים ובהם:

* רצוי להיות בתקופה זו קשוב במיוחד לאיתותים שונים שמגיעים מהבנק. ערנות כלפי "שדרים סמויים" המגיעים מפקיד הבנק עשויה לחסוך הרבה כאב ראש ואי נעימויות.

* מומלץ להקפיד במיוחד על "גביה לוחצת" מלקוחות ותגובה מיידית לפיגורים בתשלום מצד לקוחות העלולים להוות מקור לדאגה על מנת לשמור על זרם התקבולים הסדיר לחשבון הבנק.

* זה הזמן להשקיע בבדיקת מבנה המימון הנוכחי (אשראי מספקים, הלוואות זמן קצר והלוואות ארוכות טווח בבנקים). האם ישנם מקורות ואופני מימון זמינים ונוחים יותר?

לסיכום: הגבלת החשבון מכתימה את הלקוח ומלווה אותו שנים רבות. מט"י ירושלים מעמידה לרשות בעלי העסקים חונך עסקי במגוון תחומים ובהם ניהול פיננסי נכון על מנת להימנע ככל האפשר ממצבים של הגבלת חשבון בנק.
הקורסים שלנו
מט"י ירושלים
מט"י - המרכז לטיפוח עסקים בירושלים (ע"ר) מעניק ייעוץ וליווי עסקי, מסייע בגיוס מימון לעסק, מקיים קורסים והדרכות ליזמים ובעלי עסקים ועוד. במט"י תקבלו מענה מקצועי ומנוסה לכל ההיבטים של העסק משלב ההקמה ועד לניהול השוטף.
כל הזכויות שמורות © למט"י ירושלים ע"ר 2015