שותפים בעסקים - חומר למחשבה על חוזה שותפות
אורי שרף - יו"ר מט"י ירושלים
עת ניסוח הסכם שותפות יש להביא בחשבון נושאים רבים בתחום המשפטי, הפיננסי ואף האישי. כמה נקודות למחשבה שייסייעו לכם בתהליך הבחינה של רעיון השותפות.

משפטי

הסכם שותפות - האם הסכם שותפות רשמי הוא הכרחי? מומלץ לשכור עורך דין שינסח הסכם שותפות לשם הגנה על זכויותיהם של כל השותפים.

תקופת השותפות - באיזה שלב מתחילה השותפות? מה יהיה משך זמן השותפות? נקודות אלה צריכות להיכלל בהסכם, במיוחד אם השותפות היא לתקופה מוגדרת מראש.

קרקע ונכסים - כיצד יש להחזיק קרקע או נכסים אחרים במסגרת שותפות? אם הקרקע היא כבר בבעלות אחד השותפים, האם תועבר הקרקע לכל שאר השותפים או תוחזק בנאמנות עבור השותפות? בנסיבות רגילות ינוסח הסכם שיתיר לשותפות לשכור את הקרקע / המבנה מהשותף / הבעלים.

חוזה שכירות - אם המבנה שבו יתנהלו עסקי השותפות כבר מושכר לאחד השותפים, האם חוזה השכירות יכלול מעתה את כל השותפים? בדרך כלל עורכים מחדש את חוזה השכירות או שמוסיפים את שמות השותפים החדשים לרשימת השוכרים. אפשר גם להסדיר שכירות משנה אם הסכם השכירות המקורי מתיר זאת, או לאחר הסכמתו של המשכיר.

רואה חשבון - האם ימונה משרד רואי חשבון להכין את חשבונות השותפות? מומלץ (אם כי אין חובה משפטית) להעסיק רואה חשבון לטפל בספרי החשבונות של השותפות. רצוי שלא יהיה זה רואה חשבון המטפל גם בתיקים הפרטיים של מי מהשותפים.

נוהל היפרדות – כיצד תפורק השותפות במידה שיהיה צורך בכך?
חשוב ביותר להגדיר בצורה ברורה נקודות אלו בהסכם השותפות.

פיננסי

חלוקת רווחים והפסדים - כיצד יחולקו הרווחים וההפסדים (כולל רווח והפסד על הון) בין השותפים? האם יהיה כל שותף זכאי למשוך כספים על חשבון הרווחים, ולפי איזה מפתח? הנוהל המקובל הוא שכל השותפים יעבדו מספר שעות שווה והרווחים וההפסדים יחולקו בצורה שווה. בנסיבות רגילות ימשכו השותפים בכל חודש סכום זהה על חשבון רווחים. אפשר, כמובן, לקיים גם שותפות בתנאים לא שווים- למשוך רווחים באופן יחסי לחלק בשותפות.

בנק וצ'קים - עם איזה בנק תעבוד השותפות? מה יהיו הסדרי החתימה על הצ'קים? הצ'קים של השותפות חתומים בדרך כלל על ידי שני שותפים, (אם יש יותר שותפים, על ידי שניים מביניהם) ובדרך כלל בתוספת חותמת הנושאת את שם השותפות.

מכירת חלק מהעסק - אם אחד השותפים מחליט למכור את חלקו, כיצד יוערך שווי העסק? האם שאר השותפים מקבלים זכות סירוב ראשונה? הסכמי שותפות צריכים לפרט מראש את השיטה להערכת שווי העסק והאם תוענק זכות סירוב ראשונה לשאר השותפים, לכל אחד בנפרד או בצורה קולקטיבית.

אישי

השקעת הון - באילו חלקים יושקע ההון בשותפות והאם יהיה שייך לשותפים? האם הון זה נושא ריבית? ברוב המכריע של השותפויות, כל החברים משקיעים סכום כסף שווה, והון זה, שהוא הון השותפות, אינו נושא ריבית.

הלוואות - אם שוקלים קבלת הלוואה במשותף, מה יהיו תנאי ההלוואה?
אפשר לכלול נושא זה בהסכם השותפות, אולם מקובל לקחת הלוואה בתנאים של הלוואה עסקית בבנק באותה תקופה.

ערבויות - האם מובן שכל השותפים, על כל נכסיהם הפרטיים, ערבים במשותף ובאותה מידה לחובות של השותפות? ובהקשר זה, האם שותף שבבעלותו נכסים פרטיים רבים יותר משותף/ים אחר/ים נמצא בסיכון רב יותר? על כל השותפים לבדוק את המחוייבות האישית שלהם כלפי השותפות, תוך התייעצות עם עורך הדין שלהם.

קבלת החלטות - האם דעת רוב השותפים תכריע בכל הנושאים?
אפשר להחליט כך, אולם בעסקים עם מספר רב של שותפים, עדיף לקבל החלטות בנושאים המרכזיים בהסכמת כל השותפים כדי שתישמר ההרמוניה בשותפות.

חוסר הסכמה - מה קורה בעסק שבו שני שותפים אינם מסכימים בנושא כלשהו? באופן כללי, במצב כזה נישמר שסטטוס קוו בעסק.

מות אחד השותפים - האם חייבים השותפים להבטיח זה לזה הגנה על השותף/ים הנותר/ים במקרה של מות אחד השותפים? כדאי להביא בחשבון נושא זה. זו אחת השיטות לדאוג למימון רכישת חלקו בעסק של השותף המנוח.
 
הקורסים שלנו
מט"י ירושלים
מט"י - המרכז לטיפוח עסקים בירושלים (ע"ר) מעניק ייעוץ וליווי עסקי, מסייע בגיוס מימון לעסק, מקיים קורסים והדרכות ליזמים ובעלי עסקים ועוד. במט"י תקבלו מענה מקצועי ומנוסה לכל ההיבטים של העסק משלב ההקמה ועד לניהול השוטף.
כל הזכויות שמורות © למט"י ירושלים ע"ר 2015